Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

 • Twitter
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_blue_v9.jpg

We behartigen de belangen van onze leden en werken samen aan een  verantwoordelijke industrie

Actueel

Aankomend overleg Lachgasondernemers

15 April

Woensdag 8 April

Vanwege de corona crisis is het volgende overleg tussen lachgas ondernemers niet op een fysieke locatie maar via videoconferencing. In dit overleg gaan we verder in op de gedragscode die we als industrie zijn aan het opstellen naar aanleiding van de vragenlijst die rond gaat onder ondernemers ter inventarisatie. De datum communiceren we via de mailinglijst, dus zorg dat u daar op staat. Deelnemers moeten zich van te voren aanmelden en een aanbetaling doen voor hun contributie via info@bvll.nl

Succesvolle landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers

Woensdag 4 Maart

Woensdag 4 maart hield de BVLL de eerste landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers. De ondernemers merken dat de overheid steeds weer weigert om regels op te stellen voor de sector. Er is veel bereidheid om de krachten te verenigen waardoor er aan redelijke regels kan worden voldaan en de consumenten opgevoed kunnen worden.

Over BVLL

De BVLL behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden;  leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen.

Doelstellingen

De BVLL heeft als doel om lachgasondernemers te ondersteunen en om gezamenlijk met hen de maatschappelijke onrust rondom lachgasconsumptie weg te nemen 

Het doel van de Branchevereniging, zoals vastgelegd in de statuten;

 • Bundeling van het gemeenschappelijk belang van de aanbieders

 • Nauwe samenwerking met wet-en regelgevende instanties

 • Stimuleren van het veilig gebruik van lachgas door consumenten

 • Publicaties en voorlichtingscampagnes initiëren

 • Kwaliteits- en veiligheidsnormeringen voor de branche opstellen

 • Kwaliteitskeur ontwerpen, invoeren en handhaven

 • Stimuleren van opleiding en kennisoverdracht binnen de branche

Gedragscode

De BVLL is momenteel bezig met het opstellen van een industriële code en-/of convenant voor, en door, de jonge sector. Hierin worden o.a. de volgende punten vastgelegd: 

 • Distributievoorschriften

 • tegengaan van excessief gebruik, 

 • minimale leeftijdsgrens, 

 • Borgen verkeersveiligheid, 

 • Bescherming volksgezondheid, 

 • kwaliteitsgaranties, 

 • reclamevoorschriften, 

 • overlast, afvalverwerking 

 • preventiemaatregel

Ons bestuur

Has Cornelissen

Psychotropica

Ronald Groot

Honestus

Het bestuur van de branchevereniging verantwoordelijke lachgasleveranciers bestaat momenteel uit twee leden. In de nabije toekomst zal het bestuur worden uitgebreid met leden van de BVLL. Wil je meewerken aan een verantwoordelijke sector, meld je dan aan als lid

Samen staan we sterk voor een verantwoordelijke lachgassector, Word lid van de BVLL

Kort samengevat, waarom moet u lid worden van de BVLL?

 • Een vuist maken tegen de ervaren overlast

 • Zelfregulering omdat de overheid dit nalaat

 • Het afwenden van een bedreigend verbod op lachgas

 • Zelf beslissen over uw bedrijfsvoering in plaats van anderen laten beslissen

 • Een spreekbuis naar media

 • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

 • Een spreekbuis naar betrokken vertegenwoordigers van stakeholders als Horeca, transport, overheid, politie, etc

 • Dankzij eigen onderzoek goed op de hoogte zijn wat er in de markt speelt, zodat u hier tijdig op kunt inspelen

 • Gezamenlijke verzameling jurisprudentie wat een kostenbesparing oplevert indien u juridische bijstand nodig heeft

 • Uitwisseling van ervaringen met collega-ondernemers

 • Professionele uitstraling lachgas industrie

 • Meebeslissen in de industriële-code

 • Korting op het BVLL cursus pakket

 • Opstellen en handhaven van industriële handelscode

 • Antwoord geven op negatieve framing

 • Samen staan we sterk

Word nu lid van de BVLL

Uw gegevens worden onder strenge privacyrichtlijnen opgeslagen en worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met derden. U krijgt na aanmelding een lidmaatschapsnummer toegewezen wat u toegang verschaft tot de ondersteunende activiteiten van de BVLL. 

 

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om alle details te bespreken