Actueel

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Persbericht 4 November 2021
Reactie BVLL op wetsvoorstel om lachgas te verbieden

Actueel
Lachgas hoort niet thuis in het verkeer

Nieuws

Lachgas hoort niet thuis in het verkeer

Samen werken aan een verantwoordelijke industrie

Nieuws

Samen werken aan een verantwoordelijke industrie

Succesvolle landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers

Nieuws

Succesvolle landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers

Leden-min_edited.jpg
Gedragscode

Verantwoorde distributie en verstrekking van lachgas

In het kader van zelfregulering heeft de BVLL als eerste stap een gedragscode opgesteld ten behoeve van de verantwoorde distributie en verstrekking van lachgas. Deze gedragscode is opgesteld door en voor de sector.

witlines10-min.png
Over ons

Vereniging van leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen.

De BVLL behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden;  leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen. De BVLL is een gesprekspartner voor:
TeamAlert, VLOS. De BVLL nodigt de volgende instanties uit om de BVLL als volwaardige gesprekspartner voor de sector te erkennen: Nationale politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Koninklijke Horeca Nederland, Min V&J, MinVWS, ILT, en preventieinstellingen