Bvll_blue_v9.jpg
Nieuws
Branchevereniging
Onze leden

Nieuws • Kennisbank

Nieuws

Kennisbank

Een overzicht van officiële informatie en verwijzingen gerelateerd aan lachgas. Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

RIVM 2019 Risicobeoordeling lachgas

RIVM/CAM

Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs p/a Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS een risicobeoordeling gedaan naar de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. Op basis van dit document wil de staatssecretaris eventuele beleidsaanpassingen doen (9 dec 2019)

RIVM 2019 Risicobeoordeling lachgas

Uitspraak Europese Hof van Justitie; lachgas is een legaal genotsmiddel

Europese Hof van Justitie

Het Europese hof van Justitie is leidend in wetgeving omtrent lachgas

In 2014 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat lachgas niet onder het Europese wetboek voor geneesmiddelen valt, maar als regulier product moet worden beschouwd en niet als drug of geneesmiddel. Nederland is verplicht om zicht te houden aan deze Europese wetgeving.

Uitspraak Europese Hof van Justitie; lachgas is een legaal genotsmiddel

Actueel
Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

Nieuws

Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

Lachgas hoort niet thuis in het verkeer

Nieuws

Lachgas hoort niet thuis in het verkeer

Ball-1s-200px.gif
Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. H. Cornelissen .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 22 70 850 of via info@bvll.nl