Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

 • Twitter
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Over ons
 

De BVLL heeft als doel om de verkoop, transport, opslag en gebruik van lachgas voor recreatief gebruik te reguleren, om zo verantwoord om te gaan met o.a. volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van het product.

 

Introductie

 

In de afgelopen twee jaren is de handel in lachgas ontdekt door een groot aantal gelukszoekers. Louche verkopers die alleen een lucratieve handel zien en zich totaal niet druk maken om dingen als volksgezondheid, kwaliteit van het product en veiligheid. Terwijl deze zaken rondom de verkoop van lachgas van wezenlijk belang zouden moeten zijn. 

 

Wij zijn van mening dat de  lachgasmarkt zich in snel tempo zal moeten professionaliseren om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden. Sommige verkopende partijen hebben namelijk  in  veel gevallen weinig tot geen kennis van het product dat ze verkopen of van de veiligheidsmaatregelen die ze zouden moeten nemen.

 

Door ons als leveranciers te verenigen kunnen we met één gezamenlijk standpunt naar buiten treden en een actieve rol spelen bij de professionalisering van onze branche.

 

 

 

 

Doelstelling

 

Doel van de vereniging: 

 

 • Verkoop, Transport, Opslag en Gebruik van lachgas voor recreatief gebruik reguleren. Dit alles op een manier die veilig is, zonder overlast voor de omgeving.

 • Onderscheid maken in bonafide en malafide lachgasverkopers: Door onszelf duidelijke en meetbare regels op te leggen dwingen we onszelf verantwoord om te gaan met zaken als volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van het product. Door deze regels ook op te leggen aan onze afnemers, creëren we een “schone” markt. 

 • Duidelijke voorlichting: Er wordt momenteel zoveel geroepen over lachgas en het gebruik ervan, dat het voor een consument nauwelijks nog te begrijpen is. Ons doel is om duidelijkheid te scheppen bij consument en overheid over gebruik van lachgas.

 • Spreekbuis: Zowel naar overheid als media willen we graag met een mond spreken. Ook hier weer met als doel meer duidelijkheid te creëren en duidelijke afspraken te maken om de spectaculaire groei van het product lachgas in goede en veilige banen te leiden.

 

De BVLL stelt zich dus tot doel om de hele keten, van productie tot gebruik, inzichtelijk te krijgen en controleerbaar te houden. Doordat iedere leverancier zijn fabrikant controleert, maar daarnaast ook regels oplegt aan zijn afnemers, creëren we zelf een veilige en verantwoorde keten van lachgasproductie, -verkoop en –gebruik. 

 

 • De producent wordt gecontroleerd door de lachgas leverancier, zodat er uitsluitend gas geleverd wordt met een minimaal N2O volume van 99%

 • De Leverancier verplicht zichzelf alleen zaken te doen met bedrijven die zijn ingeschreven bij de KVK en doet alleen zaken met deze bedrijven als zij zich conformeren aan de BVLL-huisregels. 

 • Door zich aan deze regels te conformeren belooft het betreffende bedrijf o.a. actief voor te lichten over het gebruik van lachgas aan de consument en actief te zullen ingrijpen als consumenten over de schreef gaan. (U kunt deze regelgeving het beste vergelijken met de Sociale Hygiëne regelgeving omtrent alcohol, die reeds jaren van kracht is binnen de horeca)

 • Het niet structureel naleven van de huisregels door een ondernemer, dient voor de leverancier een reden te zijn deze ondernemer niet meer te leveren. Het niet naleven van de regels door een leverancier leidt tot royement van de branchevereniging.

Leden van de BVLL voldoen daarnaast aan de opgestelde gedragscode

Samenwerking

 

BVLL staat in nauw contact met organisaties zoals het Trimbos instituut, Jellinek, Koninklijke Horeca Nederland en staat open voor iedere vorm van samenwerking met instanties en organisaties die bijdragen aan volksgezondheid, veiligheid  en productkwaliteit.

 

Lobby en communicatie

Lokale overheden geven zelf aan dat ze, door gebrek aan wetgeving, niet goed weten wat ze moeten doen. Wij gaan graag de dialoog aan en in overleg met nationale- en lokale overheid en andere overlegstructuren om te zorgen voor betere en verantwoorde samenwerking.

 
 
 

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

 
Bestuur

Léon Riemers

HPN2O.nl

Ronald Groot

Honestus