top of page

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Persbericht 14 Juni 2020 Reactie BVLL op wetsvoorstel Staatssecretaris VWS & Minister JenV, 12 Juni


De BVLL, de branchevereniging van verantwoordelijke lachgas-leveranciers, juicht het toe dat de wetgever, met concrete maatregelen komt om de brede beschikbaarheid van lachgas als roesmiddel terug te dringen. Het wetsvoorstel dat afgelopen vrijdag, 12 juni, is gepresenteerd, biedt echter geen adequate oplossing voor de problematiek rond lachgas.


Het besluit is gebaseerd op de risicobeoordeling van het CAM. Aan de hand van dit rapport stelt de staatssecretaris van VWS dat eenmalig gebruik al kan leiden tot ernstige neurologische gezondheidsschade. De BVVL deelt deze stelling niet. Ten opzichte van ander recreatief drugsgebruik zijn er relatief weinig incidenten rond het gebruik van lachgas.


Het wetsvoorstel biedt slechts een kader voor handhaving, en is meer een vorm van symboolpolitiek om de schijn van legitimering van de recreatieve lachgasmarkt tegen te gaan. Daarnaast is het voorstel bedoeld om aan te geven dat het gebruik van lachgas niet geheel onschuldig is.


De BVLL ziet dit verbod niet als de oplossing voor de ontstane problematiek. Een verbod zal het gebruik van lachgas niet ontmoedigen, maar zorgt er alleen maar voor dat het gebruik en verhandelen van lachgas aan het zicht wordt onttrokken.


De BVLL is voorstander van strengere regelgeving door middel van regulering en effectieve handhaving, waarmee een meer realistische oplossing wordt geboden voor de problematiek rondom lachgas. Om dat te bereiken ziet de BVLL een palet aan mogelijkheden:

  • De BVLL pleit voor een leeftijdsgrens voor de verkoop van recreatief lachgas (18+).

  • De BVLL is tegen verkoop van cilinders en patronen aan consumenten.

  • De BVLL is voorstander van kleinere verpakkingseenheden van lachgas, gelijk aan de RIVM richtlijn voor veilig gebruik.

  • De BVLL heeft als doel de verkoop van lachgas enkel te laten verlopen via geregistreerde verkooppunten.

  • De BVLL wil preventiemaatregelen nemen door middel van voorlichting op interpersoonlijk niveau.

  • De BVLL wil dat duidelijke waarschuwingen op productverpakkingen, en op websites van de verkopers worden geplaatst.

  • De BVLL wil verkopers verplichten om een opleiding te volgen, vergelijkbaar met Sociale Hygiëne voor de horeca.

Gecontroleerde verkoop, gebruik en toezicht voorkomt overlast en ongewenste handel en resulteert in veilig gebruik. De BVLL ziet voldoende mogelijkheden om de problematiek rond lachgas aan te pakken. De BVLL heeft de staatssecretaris van VWS afgelopen mei nog uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Via de media hebben we vernomen we dat hij ons niet te woord wil staan en vasthoudt aan de ingeslagen weg van een verbod.


De BVLL is niet tegen een verbod of andere vorm van restrictie, maar wel tegen het beoogde verbod. Wij nodigen de staatssecretaris van VWS alsnog uit voor een kennismakingsgesprek, zodat wij onze standpunten en oplossingen mondeling kunnen toelichten.


Over de BVLL

De Branchevereniging van verantwoordelijke lachgas-leveranciers (BVLL) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden;  leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen en ziet erop toe dat consumenten op een verantwoordelijke manier lachgas kunnen consumeren, door het verstrekken van goede informatie en voorlichting.


Toelichting

Voor aanvullende informatie en verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage: Toelichting reactie BVLL op wetsvoorstel Staatssecretaris VWS & Minister JenV van 12 Juni (PDF)EINDE PERSBERICHT

Niet voor publicatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Dhr. Léon Riemers,

(06) 43 09 68 06,
 

Actueel
Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Nieuws

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Nieuws

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page