Lachgas hoort niet thuis in het verkeer

Lachgas wordt toegepast in raceauto’s zodat ze beter rijden. Mensen gaan juist bijzonder slecht rijden van lachgas. De leden van de BVLL reageren ontzet dat er consumenten zijn die denken dat zij in staat zijn om een auto of zware machine te besturen terwijl zij een ballonnetje inhaleren. Dit soort consumenten brengt niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook anderen.


Lachgas in het verkeer raden wij ten zeerste af. Tijdens lachgasgebruik verandert het inschattingsvermogen en het reactievermogen dermate dat verkeersdeelname onverantwoordelijk is. De BVLL leden zijn via de gedragscode gebonden om consumenten te wijzen op de gevaren.


Omdat de voorlichting vanuit de bvll leden m.n. via de websites en stickers op de cilinders gebeurt, pleit de bvll voor een brede landelijke publiekscampagne zodat de bewustwording wordt vergroot. De BVLL is verheugd dat TeamAlert door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is verzocht om zo een bewustwordingscampagne te ontwikkelen.


Het is niet duidelijk hoe vaak er daadwerkelijk lachgas in het spel is bij een ongeval. Lachgas is niet traceerbaar in adem, speeksel of bloed. Ook kunnen er andere factoren een rol spelen zoals de risicodoelgroep. Het valt ons op dat de ongevallen waarin lachgas als verdachte wordt aangewezen er ernstig uitzien. Het is dan ook goed dat de media dit soort beelden deelt als onderdeel van een bewustwordingscampagne.


De BVLL bepleit onderzoek naar hoe lang lachgasconsumptie van invloed is op het rijgedrag, zodat deze data meegenomen kan worden in toekomstige publiekscampagnes om onze wegen veiliger te maken.

Actueel
Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

Nieuws

Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

Succesvolle landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers

Nieuws

Succesvolle landelijke bijeenkomst voor lachgasondernemers

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. H. Cornelissen .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 22 70 850 of via info@bvll.nl