top of page

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Persbericht 24 Augustus 2022 Reactie van de BVLL op negatief advies van de Raad van State over toevoeging lachgas aan de Opiumwet


Volgens de BVLL, de branchevereniging van verantwoordelijke lachgas leveranciers, biedt het wetsvoorstel, zoals dat recent is voorgelegd aan de Raad van State, geen adequate oplossing voor de problematiek rond lachgas. De BVLL vindt het voorgestelde verbod disproportioneel, kortzichtig en niet uitvoerbaar. De BVLL voelt zich gesteund in haar standpunt door de Raad van State, die het plaatsen van lachgas op lijst II van de Opiumwet ook geen goede oplossing vindt.


In het advies van 18 juli 2022 is de Raad van State ongewoon kritisch op het wetsvoorstel. Een algeheel verbod is ingewikkeld vanwege de vele legale toepassingen en bijbehorende uitzonderingen en het voorstel is juridisch niet sluitend. Ook hebben de voorgestelde criteria geen bindende kracht, aldus de Raad van State.


Terecht vraagt de Raad van State om een motivering waarom een combinatie van minder ingrijpende maatregelen niet genoeg is om het gebruik en aanbod van lachgas te beperken. Volgens de Raad van State zouden er ook andere maatregelen genomen kunnen worden die minder ingewikkeld en ingrijpend zijn, zoals maatregelen op het gebied van preventie, voorlichting en monitoring.


De afgelopen twee en een half jaar heeft het ministerie van VWS vrijwel niets ondernomen op het gebied van preventie en voorlichting, laat staan op het gebied van monitoring. Het ministerie heeft zich jarenlang blind gestaard op een algeheel verbod op grond van de Opiumwet. In de tussentijd is de situatie alleen maar verergerd, met schrijnende gevallen, excessief misbruik en zelfs dodelijke verkeersslachtoffers tot gevolg.


De BVLL, de Branchevereniging Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers, is al sinds oprichting (2019) voorstander van strenge, landelijke regelgeving om het aanbod en de brede beschikbaarheid van lachgas als roesmiddel terug te dringen. De BVLL heeft voorgesteld om productie, handel en verkoop van lachgas en het toezicht daarop via een aparte wet te regelen, waarbij ook voldoende aandacht is voor voorlichting, preventie en bescherming van consumenten. Op grond van een aparte Lachgaswet kan de overheid nog steeds optreden tegen verkopers die zich niet aan de regels houden en wordt hetzelfde effect bereikt.


De BVLL heeft de staatssecretaris van VWS de afgelopen jaren meerdere keren uitgenodigd om in overleg te treden met de branche en samen te komen tot een oplossing voor de problematiek rond het schadelijke gebruik van lachgas . De BVLL voelt zich gesterkt door het advies van de Raad van State en is voornemens de staatsecretaris van VWS opnieuw uit te nodigen om het gesprek aan te gaan over een realistische en juridisch houdbare oplossing.Over de BVLL

De Branchevereniging van verantwoordelijke lachgas-leveranciers (BVLL) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden;  leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen en ziet erop toe dat consumenten op een verantwoordelijke manier lachgas kunnen consumeren, door het verstrekken van goede informatie en voorlichting.EINDE PERSBERICHT

Niet voor publicatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Dhr. Léon Riemers,

(06) 43 09 68 06,

leon.riemers@bvll.nl


Het persbericht is hier te downloaden in PDF bestandsformaat


 

Actueel
Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Nieuws

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Nieuws

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page