top of page

Samen werken aan een verantwoordelijke industrie


Bijzonder

Lachgas neemt een bijzondere plek in, in het spectrum van psychoactieve middelen. Van de gevierde ontdekker Humphrey Davis die N2O met zijn artistieke vrienden deelde, of de medische wetenschap die een relatief ongevaarlijk anestheticum in handen kreeg, of het geestverruimende ‘hippie crack’ dat vanaf de jaren 60 langzaam in de partyscene opdook als korte recreatieve roes naar een snelgroeiende nieuwe industrie die door vele consumenten wordt omarmd en die diverse ondernemers een bestaanszekerheid biedt

Ook volgens experts van onder meer het RIVM vormt de consumptie van kleine hoeveelheden lachgas geen probleem. Niet voor de maatschappij en niet voor de volksgezondheid. Lachgasconsumptie levert echter op meerdere gebieden wel maatschappelijke onrust op, waar meerdere lachgasondernemers zich zorgen over maken.


Samenwerking gezocht

De snelgroeiende industrie wordt daarnaast in de media afgeschilderd als een losgeslagen puber, terwijl de in industrie haar verantwoordelijkheid wil nemen en haar volwassen gezicht wil tonen. Deze handreiking lukt niet als eenling, het lukt slechts met elkaar. Daarvoor is vertrouwen nodig, daarvoor is een vereniging nodig, daarvoor is de BVLL opgericht, en daarom moeten alle lachgasondernemers lid worden.


Het helpt niet dat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), de problemen te lijf wil gaan met een verbod in de Opiumwet. Liever ziet de industrie dat er duidelijke regels worden gesteld aan de verkoop van lachgas. Omdat deze regels uit blijven, worden deze nu door de BVLL aanhang zelf ontwikkeld. Ook aspirant leden worden in de gelegenheid gesteld om mee te beslissen. Slechts leden die vooruitbetalen kunnen daadwerkelijk meebeslissen bij het opstellen van deze eigen industriële code.


Daarnaast levert BVLL een spreekbuis die de leden professioneel vertegenwoordigd. Niet alleen in de media, maar ook bij lokale en nationale overheden en andere belangenorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland en vele anderen zodat gemeenschappelijke doelen gesteld en bereikt worden. Uiteraard communiceert BVLL nieuwtjes ook direct door aan leden, waardoor leden als eerste op de hoogte zijn van de laatste relevante informatie.


Trainingen

Ondernemers in de lachgastindustrie moeten voldoen aan een groot aantal richtlijnen en restricties die educatie rechtvaardigen. Om problemen die consumenten veroorzaken te vermeiden is daarnaast ook training nodig aan de ondernemers. Die trainingen kunnen eenvoudig en met korting binnen de BVLL worden aangeboden omdat de expertise collectief wordt ingekocht.


Uiteraard speelt de BVLL een belangrijke rol in de ondersteuning van haar leden. Zo lopen er bijvoorbeeld meerdere juridische zaken en de jurisprudentie daaromtrent wordt centraal verzameld door de BVLL hetgeen een kostenreductie voor uw rechtszaak kan betekenen. Ook het delen van ervaringen en netwerk kan leiden tot kostenbesparingen in de bedrijfsvoering. Uit andere brancheverenigingen blijkt verder dat het nuttig is om eigen onderzoek uit te voeren waardoor proactief kan worden ingespeeld op veranderingen en wensen van de markt. Het is niet langer nodig om elkaar kapot te concurreren, er kan zij aan zij worden gewerkt aan een volwassen en verantwoordelijke genotsindustrie. Niet tégen elkaar, maar mèt elkaar komt de industrie veel beter de toekomst in.


Lidmaatschap

Om een sterke belangenbehartiger te vormen is het van groot belang dat u lid wordt van de BVLL. Dit maakt niet alleen de lasten voor de andere leden lichter, maar versterkt ook de positie van BVLL als gesprekspartner naar de vele betrokken instanties. Het helpt als BVLL een groot deel van de sector vertegenwoordigt, dus niet alleen namens importeurs of groothandel, maar ook namens clubeigenaren en lachgasbarretjes en andere lachgasten.


Momenteel zit de BVLL in een voortraject waarin we onder meer de hoogte van de contributie vaststellen volgens staffels naar rato van uw onderneming. Een investering die u nu doet wordt afgetrokken van de daadwerkelijke contributie die hoort bij het lidmaatschap. Door nu geld over te maken ondersteunt u een professioneel secretariaat wat de basis legt voor een gezond en sterke BVLL die uw belangen blijft vertegenwoordigen, zodat er niet óver uw onderneming wordt beslist, maar samen mét uw onderneming…

Actueel
Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Nieuws

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Nieuws

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page