Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Leden
Toelatingscriteria

1.

Het lid zorgt ervoor dat de gegevens, die de wetgever, voor zover voor het lid van toe- passing, ter inschrijving heeft aangewezen, steeds volledig en juist in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.

2.

Het lid houdt zich in zijn bedrijfsactiviteiten aan alle voor hem geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder aan de wetgeving op het gebied van belastingen, veiligheid en gezondheid.

3.

Het lid stelt zijn facturen conform wettelijke regels en zakelijke gebruiken op.

4.

Het lid levert enkel of medisch lachgas of food grade lachgas met een N2O vol.% hoger dan 99% (en dus geen industrieel lachgas).

5.

Food Grade lachgas wordt enkel in cylinders of tanks geleverd, en niet in de vorm van ampullen of patronen.

6.

Het lid kan op verzoek een lab analyse overleggen van het te verhandelen product, niet ouder dan twee maanden.

7.

Het lid kan een verklaring van goed gedrag overleggen.

8.

Het lid conformeert zich aan de gedragscode opgesteld door de branchevereniging

Om lid te kunnen worden van de branchevereniging moeten leveranciers voldoen aan een aantal criteria.

Lid worden?

Neem nu contact op met de leden service .

Leden service

+31 (0)20 210 14 91

leden@bvll.nl

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.