Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Leden
Gedragscode

Algemeen

Onze leden verhandelen aan bedrijfsmatige (niet-consumptieve) afnemers (andere ondernemingen), met een inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, ofwel direct aan particulieren voor recreatief gebruik. Echter wanneer er twijfel is over excessief gebruik wordt aan de particulier in kwestie niet geleverd.

Product

Al onze leden leveren enkel medisch lachgas of food grade lachgas met een N2O vol.% hoger dan 99%. Onze leden kunnen een onafhankelijke lab analyse overleggen van de samenstelling van hun product.

Voorschriften

Al onze leden werken volgens de meest recente technische eisen en geldende voorschriften over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), en transport van gevaarlijke stoffen (ADR).

Kwaliteit bedrijfsvoering

Al onze leden houden zich aan de geldende wettelijke bepalingen, zoals inschrijving Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, wetgeving op het gebied van belastingen (zoals BTW afdracht en verschuldigde loonbelasting) en kunnen een transparante boekhouding overleggen (geen onwettige economische transacties; zgn. zwarte handel). Daarnaast kunnen onze leden een bewijs van goed gedrag overleggen.

Verantwoordelijk gebruik

Al onze leden hechten grote waarde aan verantwoordelijk en veilig gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden. Onze leden hebben de verantwoordelijkheid om ongebreideld en overmatig gebruik tegen te gaan en geven actief voorlichting aan hun klanten.

BVLL Huisregels

Al onze leden laten de klanten zich conformeren aan de BVLL huisregels.

Waar staan onze leden voor? Al onze leden voldoen aan de volgende punten

Lid worden?

Neem nu contact op met de leden service .

Leden service

+31 (0)20 210 14 91

leden@bvll.nl

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.