top of page
Onze leden • Gedragscode

leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen.

Onze leden bestaan uit ondernemers die lachgas distribueren of verhandelen. Dit betreft importeurs, groothandels en reguliere verkopers aan consumenten. Alle leden hebben zich gecommitteerd aan de gedragscode van de BVLL. De gedragscode vormt in combinatie met het BVLL lidmaatschap een keurmerk.

Gedragscode

De BVLL heeft in het kader van zelfregulering een gedragscode opgesteld die bestaat uit verschillende onderdelen, zoals bepalingen die betrekking hebben op de inkoop en verkoop van lachgas, het instellen van een keurmerk, de verkoop, transport en opslag van lachgas en voorlichting en preventie. Met deze gedragscode wil de BVLL tevens bevorderen dat de leden erop toezien dat consumenten op een verantwoorde manier lachgas consumeren, onder andere door het verstrekken van goede informatie en het hanteren van een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Met het opstellen van de gedragscode wordt tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van het CAM in de Risicobeoordeling lachgas van 9 december 2019.

Inkoop en verkoop

De BVLL adviseert leden om lachgas af te nemen of te verkopen aan ondernemers die voldoen aan de wetgeving en die het BVLL keurmerk voeren. Via het BVLL-register kunnen leden eenvoudig distributeurs vinden die trotse drager zijn van het keurmerk.

Verkoop, transport en opslag

Leden werken volgens de meest recente technische eisen en wettelijke richtlijnen, voor import, transport, opslag en verpakkingen, Verkoop tussen ondernemers onderling vindt uitsluitend plaats door ondernemers die voldoen aan de richtlijnen van het ondernemerschap zoals een inschrijving in het Handelsregister. Het verhandelde lachgas heeft altijd een zuiverheid van 99,7% of meer (medicinal of food grade). Lachgas wordt niet direct geleverd aan consumenten, tenzij door reguliere verkopers en horecagelegenheden die maatregelen hebben genomen op het gebied van voorlichting en preventie. 

Code en keurmerk

Leden van de BVLL committeren zich aan de gedragscode. De BVLL ontwikkelt een keurmerk, waarmee de leden van de BVLL kunnen aantonen dat ze handelen conform de gedragscode. Controle op naleving van de gedragscode gebeurt door een onafhankelijke partij, in opdracht van de BVLL.

Voorlichting en preventie

Leden van de BVLL verkopen niet aan personen onder 18 jaar en plaatsen door de BVLL vastgestelde waarschuwingsteksten en voorlichtingsteksten op hun website en op verpakkingen van producten die bestemd zijn voor consumenten. 

Lid worden

Samen staan we sterk voor een verantwoordelijke lachgassector, Word lid van de BVLL

bottom of page