top of page

Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

De lachgasondernemers hebben zich verenigd in de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (BVLL) om samen met de overheid de maatschappelijke onrust rond lachgas weg te nemen en een oplossing te bieden voor de gesignaleerde problematiek rond de verkoop en consumptie van lachgas. Als eerste maatregel tegen de ervaren overlast is een breed gedragen gedragscode opgesteld door de branche.


Lachgas is sinds 2016 opgenomen in de Warenwet, zonder verdere regels rond de verkoop. Meerdere instanties, waaronder de Nederlandse politie en het Trimbos-instituut, hebben bij het ministerie van VWS aangedrongen op regelgeving. Desondanks sprak staatssecretaris Blokhuis zich in december 2019 uit voor een verbod op lachgas onder de Opiumwet, terwijl de risico’s van lachgas relatief gering zijn en ondernemers in toenemende mate financieel afhankelijk zijn van de distributie van lachgas. Ondernemers en instanties vrezen dat een verbod niet alleen moeilijk te handhaven zal zijn, maar er vooral toe zal leiden dat de verkoop van lachgas zich oncontroleerbaar onttrekt aan het reguliere circuit, zonder toezicht op kwaliteit of leeftijd. 

Daarom heeft de branche besloten de handen ineen te slaan. In onderling overleg hebben de lachgasondernemers, verenigd in de BVLL, regels rond de verkoop van lachgas opgesteld, zoals handelsvoorwaarden, een minimum verkoopleeftijd van 18 jaar en aandacht voor voorlichting. Deze regels sluiten aan bij de aanbevelingen van het CAM uit december 2019. De lachgasondernemers vragen om aandacht voor de gedragscode en om erkenning van de branchevereniging als gesprekspartner van de overheid. De komende tijd zal de BVLL in contact treden met de betrokken ministeries en andere betrokken instanties om de gedragscode onder de aandacht te brengen en aan te tonen dat zelfregulering een goed alternatief is voor een verbod. Daartoe heeft de BVLL de volgende brief verzonden aan staatssecretaris Blokhuis. 


Link:

Brief BVLL aan staatssecretaris Blokhuis (PDF)


De brief is ook verzonden aan:

De minister van Justitie en Veiligheid, de heer F. Grapperhaus

De Nederlandse politie, landelijk portefeuillehouder ondermijning, mevrouw H. Ekelmans

De woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer op het gebied van preventie

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA

Inspectie Leefomgeving en transport ILT

Koninklijke Horeca Nederland KHN

Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG


 

Actueel
Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Nieuws

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Nieuws

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page