Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Doelstellingen

Standpunt

Evenementen

Momenteel wordt in veel gemeenten de verkoop van lachgas op festivals verboden. Hoewel de verkoop legaal is, bezwijken veel burgemeesters op dit moment onder de maatschappelijke druk om verkoop niet toe te staan, zonder dat hier een inhoudelijke reden of wetgeving aan ten grondslag ligt. Jammer en onnodig.

De negatieve gevoelens die een deel van de samenleving heeft jegens lachgas komen voort uit irritatie over de overlast en onwetendheid over de werking van het product. Onder de juiste regelgeving en controle is lachgas een product dat zich uitstekend leent voor verkoop op festivals. 

Ook hier adviseren wij als BVLL: Trek de parallel met alcohol en laat lachgas aan dergelijke voorwaarden voldoen. Het creëert duidelijkheid en voorkomt misbruik en overlast.

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.