Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Doelstellingen

Standpunt

Veiligheid

Opslag en transport van lachgas vraagt om speciale veiligheidsvoorzieningen. BVLL vindt het niet meer dan logisch en verantwoord dat alle leveranciers en verkopers werken volgen de richtlijnen en wetgeving voor gevaarlijke stoffen.

Wij adviseren en begeleiden onze leden bij een verantwoorde en wettelijk verplichte bedrijfsvoering. Al onze leden werken volgens de meest recente technische eisen en wettelijke richtlijnen, zoals PGS 15, regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, en conform ADR verdrag en wetgeving voor transport van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast verplichten we de ondernemers die bij onze leden afnemen om goed na te denken over veiligheid, zowel in opslag als transport. Zo zorgt een horeca ondernemer dat alle gasflessen in zijn zaak, ook de lege, goed geborgd zijn en hij werkt met veilige spuitsystemen. 

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.