Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Doelstellingen

Standpunt

Verkeer

Het gebruik van lachgas tijdens het deelnemen aan het verkeer, op welke manier dan ook, is levensgevaarlijk en zou verboden moeten worden.

Hoewel het product lachgas binnen 5 minuten uit je lichaam is verdwenen, kan dit ook na enkele uren, zeker bij gebruik van meerdere ballonnen, leiden tot kortstondig bewustzijnsverlies. Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt daarmee naast zichzelf ook andere deelnemers aan het verkeer in gevaar, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De BVLL pleit voor regulering onder andere omtrent het recreatief gebruik van lachgas. Voor het gebruik van lachgas zouden vergelijkbare straffen en maatregelen moeten gelden als voor het gebruik van alcohol in het verkeer. Te denken valt aan een direct rijverbod tot inname van het rijbewijs bij overtreding.

Bij alcohol wordt het rijverbod opgelegd vanaf een bepaald promillage, voor lachgas ontbreekt duidelijke regelgeving. Echter het gebruik van één ballon met lachgas kan al zorgen voor een aanzienlijke roes en zelfs een kortstondig moment van het verlies van bewustzijn. De BVLL is van mening dat bij het gebruik van lachgas tijdens deelname aan het verkeer, direct een rijverbod moet kunnen worden opgelegd, al dan niet met een inname van het rijbewijs.

De BVLL pleit voor wetgeving omtrent verkoop, transport, opslag en gebruik van lachgas voor recreatief gebruik. Het verbieden van lachgas, in het algemeen, is volgens de Branchevereniging van Lachgas Leveranciers onwenselijk. De handel in lachgas zal zich verplaatsen naar het criminele circuit en het gebruik van lachgas zal hierdoor niet minder worden, evenals het gebruik van lachgas in het verkeer. Diverse onderzoekers naar het gebruik van lachgas delen overigens deze mening.

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.